Trans-Logger

Bezprzewodowy system kontroli warunków transportu

Aplikacja TRANS-LOGGER

Bezpieczna i wygodna aplikacja na telefon

Aplikacja TRANS-LOGGER zamienia telefon (lub tablet) z systemem ANDROID 4.4 (lub nowszym) w rejestrator temperatury i otwarcia drzwi w samochodzie. Jednocześnie wszystkie dotychczasowe funkcje telefonu (rozmowy, SMSy itp) pozostają bez zmian.

Po uruchomieniu aplikacji TRANS-LOGGER kierowca startuje rejestracje, co rozpoczyna bezprzewodowy odbiór wyników pomiarów z czujników i ich zapis w lokalnej pamięci telefonu wraz z aktualną lokalizacją GPS. Czas startu rejestracji może być opcjonalnie cofnięty do 48 godzin wstecz w stosunku do momentu uruchomienia rejestracji, co pozwala na odczyt danych z czujników także za okres nieobecności kierowcy lub jego telefonu. Uruchomiona aplikacja TRANS-LOGGER wyświetla na ekranie bieżące wyniki pomiary temperatur z czujników, umożliwia prezentację historii pomiarów w formie wykresów oraz rysuje mapy z zaznaczoną trasa przejazdu samochodu. Po dojechaniu do końca trasy kierowca wyłącza rejestrację, zapisując zebrane dane z trasy w postaci raportu w pamięci telefonu.

Aplikacja TRANS-LOGGER pozwala ustawić zadane progi alarmowe temperatury (dolny i górny). Przekroczenie zadanego progu temperaturowego lub otwarcie drzwi jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym i optycznym w telefonie.

Aplikacja TRANS-LOGGER zapewnia eksport każdego raportu z historii pomiarów w plików w formatach CSV oraz PDF i umożliwia wysłanie ich pocztą e-mail zainstalowaną w telefonie. Każda uruchomiona aplikacja TRANS-LOGGER z każdego samochodu wysyła w sposób ciągły przez siec telefonii komórkowej GSM wszystkie zbierane dane pomiaru temperatur i lokalizację GPS pojazdów do nadrzędnego systemu archiwizującego działającego z wykorzystaniem programu SCADA LBX pracującego pod kontrolą systemy Windows. Zapewnia to zdalne monitorowanie i archiwizację w centrum logistycznym raportu z każdej trasy przewozu towarów wrażliwych na temperaturę.

Serwer danych LBX

Bezpieczne centralne archiwum danych

Program komputerowy LBX SERWER uruchomiony na komputerze z systemem Windows: zbiera dane pomiarowe z wielu systemów TRANS-LOGGER za pomocą transmisji Internetowej (Ethernet, GSM), archiwizuje dane pomiarowe ze wszystkich współpracujących urządzeń, umożliwia sygnalizowanie wystąpienia różnych sytuacji alarmowych, zapewnia wizualizację wyników w postaci wykresów, tabel, raportów oraz wyświetla mapy tras przejazdów wraz z zarejestrowanymi wynikami pomiarów.

Do komputera z programem LBX SERWER mogą być dołączone sieciowo dodatkowe komputery z programem LBX KLIENT, umożliwiając obsłudze pracę jednocześnie na wielu stanowiskach w dowolnych lokalizacjach.

Pobierz aplikację Trans-Logger z Google Play

Trans-Logger na Google Play